PiPi дървени играчки

pipi

Ние обичаме дървото и нещата, които можем да създадем от него. Първите детски дървени играчки, които направихме, привлякоха вниманието, както на деца така и на техните родители. PiPi wooden toys™ се случи, като реализация на една дългогодишна идея и убеждение, че бъдещето започва с децата и принадлежи на тях.

Играчките ни са създадени, за да вдъхновяват игра, учене и изследване на света, в който живеем. Предназначени преди всичко за деца, играчките биха зарадвали и техните родители. Всеки продукт е разработен за да подобри развитието на детските умения. Децата възприемат всичко като забавление, а родителите признават, че подходящите за възрастта играчки дават основите на социални, сетивни, физически и емоционални умения.

"Дървото е моят начин на живот и като човек възпитан чрез него, опознал всичките му качества, го приемам за материал, който ни доближава до природата и възпитава естетически качества във всеки от нас"

Анатоли Попов

pipi.bg/shop