Ребуси

shop.ребуси

Кат № 4207 • Магически квадрат

Разгадайте магията на Магическия квадрат.
Подредете отделните елементи, така че общият им сбор по хоризонтал, вертикал и диагонал да е равен на 15.