Ребуси

shop.ребуси

Нашите дървени ребуси развиват логическото мислене, комбинаториката и са подходящи както за по-големи деца, така и за техните родители. Те събуждат интереса и любопитството у детето, както и желанието му да се справи със задачата.

пипи дървени играчки Ребуси ТанграмТанграм пипи дървени играчки Ребуси Цветен пъзелЦветен пъзел пипи дървени играчки Ребуси Изчезващо квадратчеИзчезващо квадратче пипи дървени играчки Ребуси Магически квадратМагически квадрат