Комплекти

shop.комплекти

Кат № 3303 • Строители

Кат № 3303 • Строители

Почти всяко дете изпада във възторг при вида на строеж и тайничко си мечтае да се озове в близост до някоя от машините.
Нашият комплект Строители ще позволи на децата да играят с приятели, да развиват въображението си чрез сюжетно ролеви игри.
Комплектът включва 3бр. строителни камиончета + техните подходящи знаци.