Сортери

shop.сортери

Кат № 2302 • Сортер 1-2-3

Играчката 1-2-3 е дървен пъзел, който учи децата да разпознават различните форми и основните цветове.
Да нареждат и напасват отделните елементи, интересни за вадене и поставяне.