Сортери

shop.сортери

Първите стъпки на детето за усвояване на умения са математически задачки като броене и смятане с помощта на любимите играчки.

пипи дървени играчки сортери Сортер за броенеСортер за броене пипи дървени играчки сортери Сортер 1-2-3Сортер 1-2-3 пипи дървени играчки сортери Ханойска кулаХанойска кула