Пъзели и Сортери

shop.пъзели и сортери

Пъзелите и балансиращите игри са творчески занимания за цялото семейство. Те развиват логическото мислене, концентрацията, паметта, търпението и въображението на подрастващите.

пипи дървени играчки пъзели и сортери ПчеличкаПчеличка пипи дървени играчки пъзели и сортери ЦветеЦвете пипи дървени играчки пъзели и сортери КалинкаКалинка пипи дървени играчки пъзели и сортери ПеперудкаПеперудка
пипи дървени играчки пъзели и сортери Пъзел с децаПъзел с деца пипи дървени играчки пъзели и сортери ВезнаВезна пипи дървени играчки пъзели и сортери ДъгаДъга
пипи дървени играчки пъзели и сортери Сортер за броенеСортер за броене пипи дървени играчки пъзели и сортери Сортер 1-2-3Сортер 1-2-3 пипи дървени играчки пъзели и сортери Ханойска кулаХанойска кула