Сортери

shop.сортери

Първите стъпки на детето за усвояване на умения са математически задачки като броене и смятане с помощта на любимите играчки.

PiPi - дървени играчки, сортери, Кулички за броенеКулички за броене PiPi - дървени играчки, сортери, 1 - 2 - 31 - 2 - 3 PiPi - дървени играчки, сортери, Ханойска кулаХанойска кула