Учим се да смятаме

shop.учим се да смятаме

Първите стъпки на детето за усвояване на умения са математически задачки като броене и смятане с помощта на любимите играчки.

PiPi - дървени играчки, Учим се да смятаме, Топчета за смятанеТопчета за смятане PiPi - дървени играчки, Учим се да смятаме, Сметало с шайбичкиСметало с шайбички PiPi - дървени играчки, Учим се да смятаме, Сметало мозайкаСметало мозайка
PiPi - дървени играчки, Учим се да смятаме, Кулички за броенеКулички за броене PiPi - дървени играчки, Учим се да смятаме, 1 - 2 - 31 - 2 - 3 PiPi - дървени играчки, Учим се да смятаме, Ханойска кулаХанойска кула