Ребуси

shop.ребуси

Нашите дървените ребуси развиват логическото мислене, комбинаториката и са подходящи както за по-големи деца, така и за техните родители. Те събуждат интереса и любопитството у детето, както и желанието му да се справи със задачата.

PiPi - дървени играчки, ребуси, ТанграмТанграм PiPi - дървени играчки, ребуси, КубчеКубче PiPi - дървени играчки, ребуси, Пъзел - ВъзелПъзел - Възел PiPi - дървени играчки, ребуси, ТетрисТетрис